Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Twee windturbines op een veld

Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de […]