Goedkeuring Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

Goedkeuring Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027. De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart […]