Schade door uitzonderlijke weersverschijnselen melden bij het Vlaams Rampenfonds​

Stilstaand water op weiland

Schade door uitzonderlijke weersverschijnselen melden bij het Vlaams Rampenfonds Als je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kan je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.  Erkenningsprocedure […]