Gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ definitief vastgesteld

Luchtfoto Suikersite Moerbeke © Interwaas

Gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ definitief vastgesteld Luchtfoto Suikersite Moerbeke © Interwaas De suikerfabriek in Moerbeke sloot op 1 januari 2008 en zo kwam het fabrieksterrein braak te liggen. De terreinen van de voormalige suikerfabriek waren – volgens het gewestplan – hoofdzakelijk bestemd als industriegebied. Gezien de ligging van de terreinen (langs de Moervaartvallei en […]