Aanvraagformulier terugbetaling herbruikbare bekers

Hebben jullie voor een evenement herbruikbare bekers ontleend? Organisaties kunnen 50 % van de waskost, aangerekend door het bedrijf dat door IDM werd aangesteld in het kader van de raamovereenkomst, gesubsidieerd krijgen door de gemeente na aanvraag en dit met een maximum van € 500,00/jaar gelet op het Politiereglement betreffende het organiseren van evenementen (189 kb) 

Vraag de terugbetaling hier aan uiterlijk 3 maanden nadat het evenement plaatsvond.