Begraving of crematie

Nadat je de overlijdensaangifte hebt ingediend, kan overgegaan worden tot begrafenis of crematie.

Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar burgerlijke stand. Jullie bespreken samen een datum, uur en wijze van begraving.

Voorwaarden

De overledene kan begraven worden in Moerbeke als de persoon:

Overleden is in Moerbeke
Ingeschreven is in de registers van Moerbeke
Een bijzondere band heeft met Moerbeke.

Procedure

Begraving of crematie

Op de begraafplaatsen in Moerbeke zijn verschillende wijzen van begraving mogelijk:

Begraving in volle grond
Urnenveld
Uitstrooiing op de strooiweide
Columbarium
Een afgesloten nis dat dient als bewaarplaats voor één of twee asurnen

De begraafplaatsen voorzien een aparte foetusweide voor kinderen of boorlingen.

Als de overledene een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt voor het overlijden, moeten deze wensen nageleefd worden.

Concessie aanvragen

Bij het kiezen van de laatste rustplaats kan je als nabestaande kiezen voor:

Niet-geconcedeerde grond: de laatste rustplaats wordt 15 jaar behouden

Geconcedeerde grond: de laatste rustplaats wordt 30 of 50 jaar behouden

Concessie aanvragen of verlengen? Maak een afspraak met de ambtenaar burgerlijke stand.

De prijs is afhankelijk van de termijn en de begraafwijze.

Bedrag

Concessie

15 jaar

Een concessie van 15 jaar is gratis.

30 jaar

Inwoner

 • Grondconcessie: € 400,00/persoon
 • Columbarium of urnenveld: € 350,00/2 peronen

Niet-inwoner

 • Grondconcessie: € 800,00/persoon
 • Columbarium of urnenveld: € 700,00/2 personen

50 jaar

Inwoner

 • Grondconcessie: € 620,00/persoon
 • Columbarium of urnenveld: € 550,00/2 personen

Niet-inwoner

 • Grondconcessie: € 1240,00/persoon
 • Columbarium of urnenveld: € 1100,00/2 personen

Kinderbegraafplaats

 • Begraven van een foetus van ten volle 12 weken en jonger dan 26 weken: gratis
 • Begraven van een foetus van ten volle 26 weken en jonger dan 12 jaar: 
  • Grondconcessie (50 jaar): € 250,00
  • Urnenveld (30 jaar): € 150,00

Uitstrooiing 

 • Inwoner: gratis
 • Niet-inwoner: € 150,00

Naamplaatje

Je kan een naamplaatje laten plaatsen bij het columbarium en de strooiweide.

Een naamplaatje kost € 30,00.

Urnenbegraafplaats

Een urnenbegraafplaats of deksteen kost € 85,00.

Aanplakkingen

Om de ruimte op onze begraafplaatsen te vrijwaren, worden jaarlijks de graven van de vervallen concessies op het urneveld en in het columbarium verwijderd.

Een aanplakking gebeurt volgens de wettelijke bepalingen. De lijst wordt uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats, in de affichekast aan het columbarium en bij het betrokken graf of nis wordt ook een aanplakking voorzien.

Standpiket met kleurencode bij het graf

Bij het graf wordt een standpiket geplaatst met kleurencode die informeert over de reden van aanplakking. 

De standpiketten met een infofiche die geplaatst werden aan de rustplaatsen mogen niet verwijderd worden! Deze dienen immers wettelijk minimum 1 jaar aangeplakt te worden.

Blauwe infofiche

De concessie nadert de einddatum of is verlopen. Vóór de einddatum dient de verlenging aangevraagd worden. De einddatum kan je terugvinden op de lijst aan de ingang van de begraafplaats, in de affichekast aan het columbarium of opvragen bij de dienst burgerzaken.

Groene infofiche

De nabestaanden hebben verzocht de concessie voortijdig te beëindigen.

Openingsuren

Burgerzaken