Bestuur en beleid

Agenda en verslagen

Gemeenteraad herbeluisteren

Infomagazine

Meerjarenplan

Thema's

Lokaal bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, bijzonder comité voor sociale dienst, vast bureau, directie

Beleidsdocumenten

Meerjarenplan en budget, jaarrekening, jaarverslag, beleidsplan, actieplan verkeersveiligheid, milieubeleid, masterplan 2050, woonbehoeftestudie

Reglementen

Premies, GAS- en politiereglement, zaal- en materiaalverhuur, privacyverklaring, klachtenregeling, toegankelijkheidsverklaring, protocollen

Adviesraden en werkgroepen

Jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad, Moerbeke Feest, GECORO, projectstuurgroep (PSG), ...

Meldpunt

Kapotte straatverlichting, ongedierte of zwerfvuil? Doe een melding via het meldpunt.

Intercommunales

Intercommunales gemeente Moerbeke

Over Moerbeke

Naam en wapenschild, ligging, natuur en groen, bezienswaardigheden, Heemkundige Kring, Land van Reynaert

Communicatie en infomagazine

Logo en huisstijl, infomagazine, perslijst, activiteiten of evenement aankondigen, affiches en aanplakborden, digitale nieuwsbrief

Verenigingen

Socioculturele verenigingen, jeugdverenigingen, sportverenigingen, vrijetijdsverenigingen, feestcomités