De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) verdiept zich in het ruimtelijk beleid van de gemeente Moerbeke.

Taken

De belangrijkste opdrachten van GECORO bestaan uit:

Advies geven over ruimtelijke planning
Opmerkingen en voorstellen geven over ruimtelijke ordening in het kader van Moerbeke 2050
Advies geven over bepaalde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsaanvragen

Leden

In GECORO zetelen 9 leden:

Vertegenwoordiger tuinbouw
Vertegenwoordiger landbouw
Vertegenwoordiger natuur
Vertegenwoordiger industrie/werkgevers
Vertegenwoordiger werknemers
Vertegenwoordiger handelaars
2 deskundigen
Voorzitter

Samenstelling

Verslagen

Bevoegde schepen

Koen Mertens (Lokaal Liberaal)

1ste schepen