Projectstuurgroep (PSG)

De projectstuurgroep (PSG) is een overlegstructuur waarin verschillende partners samenwerken aan de opmaak van een mobiliteitsproject. De betrokken beleidsactoren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, opmaak, opvolging en evaluatie van gemeentelijke mobiliteitsprojecten.

Leden

In de PSG van Moerbeke zetelen volgende leden:

Initiatiefnemer
Vertegenwoordiger van Moerbeke
Vertegenwoordiger beleidsdomein MOW (Departement mobiliteit en openbare werken)
Vertegenwoordiger betrokken weg- of waterwegbeheerder
Optioneel, vb.:

    • De Lijn
    • Fietsersbond
    • Politiezone
    • Puyenbroeck
    • Departement Onroerend Erfgoed

Mobiliteitsplan

Bevoegde schepen

Koen Mertens (Lokaal Liberaal)

1ste schepen