Beleidsplan

Aan het begin van een nieuwe legislatuur maakt het nieuwe bestuur een beleidsplan op voor de komende 6 jaar.

In het huidige beleidsplan wordt een algemeen overzicht van de doelstellingen van het bestuur voorgesteld. Dit document dient samen met een omgevingsanalyse als basis voor de opmaak van het meerjarenplan.

Download het beleidsplan

Openingsuren

Secretariaat