Jaarverslag

Met het jaarverslag wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om jaarlijks een verslag uit te brengen over de gedane werkzaamheden. Het biedt wederom de mogelijkheid de functie en betekenis van de activiteiten van de gemeentediensten voor het voetlicht te brengen. Het jaarverslag is in de eerste plaats voor de beleidsverantwoordelijken, zowel verkozenen als leidend personeel, een hulpmiddel om inzicht te verwerven in de gemeentelijke werking. Zij kunnen hieruit lessen trekken voor het toekomstig beheer van de gemeente. Naast de begroting, het meerjarenplan en de rekening is het jaarverslag voor de beleidsverantwoordelijken een belangrijk instrument waardoor het gemeentelijk beheer in een ruimer tijdsperspectief geplaatst wordt.

Gemeentebesturen zijn de dag van vandaag echte gemeentebedrijven. De mensen waarvoor het bestuur zijn activiteiten ontwikkelt, worden beschouwd als klanten waarvoor het zijn diensten ontwikkelt en waarmee een goed contact wordt onderhouden. Hierbij staat communicatie centraal. Het jaarverslag is een interessant communicatiekanaal omdat alle beleidsdomeinen en beleidsvelden erin worden belicht. Het jaarverslag is dus ook voor de bevolking en alle geïnteresseerden een belangrijke informatiebron. Het bevat vele kerngetallen en informatie en is ongetwijfeld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt.

Overzicht jaarverslagen

Openingsuren

Secretariaat

Overzicht jaarverslagen

Jaarverslag 2021 (1,35MB) (gepubliceerd op 4/07/2022)

Jaarverslag 2020 (972 kB) (gepubliceerd op 1/07/2021)

Jaarverslag 2019 (951 kB) (gepubliceerd op 2/07/2020)

Datum raadsbeslissing

28/6/2022

29/06/2021

30/06/2020