Koen2

Koen Mertens (Open Vld)

3de schepen

Koen Mertens (Open Vld) is de 3de schepen en is bevoegd voor:

  •     Energiebeleid
  •     Duurzaamheid
  •     Openbare werken
  •     Patrimonium
  •     Plantsoenen en begraafplaatsen
  •     Rioleringen
  •     ICT
  •     Woonbeleid
  •     Omgevingsbeleid

Locatie