Sarah Poppe (Lokaal Liberaal)

1ste schepen

Locatie

Sarah Poppe (Lokaal Liberaal) is de 1ste schepen en is bevoegd voor:

  •     Communicatie
  •     Digitalisering/smart city
  •     Burgerparticipatie
  •     Jeugd
  •     Sport
  •     Lokale economie/middenstand
  •     Kinderopvang
  •     Onderwijs