Sarah Poppe (Open Vld)

2de schepen

Sarah Poppe (Open Vld) is de 2de schepen en is bevoegd voor:

  •     Communicatie
  •     Digitalisering/smart city
  •     Burgerparticipatie
  •     Jeugd
  •     Sport
  •     Lokale economie/middenstand

Locatie