Directie

De directie van de gemeente bestaat uit de algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en financieel directeur. Samen staan zij in voor de dagelijkse werking en functioneren van de gemeente.

Algemeen directeur

De algemeen directeur vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Zij/hij waakt over de eenheid binnen de organisatie en ondersteunt de gemeente en het OCMW bij de realisatie van hun doelstellingen. Verder waakt hij/zij ook over een adequate en continue individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.

De algemeen directeur beschikt over verschillende taken waaronder de goede werking van de diensten van de gemeente en het OCMW en ziet toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid.

Adjunct algemeen directeur

De adjunct-algemeen directeur vormt, samen met de algemeen directeur, een brug tussen de diensten van de gemeente en het OCMW en de politieke beleidsorganen. De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling van zijn/haar ambt en vervangt de algemeen directeur wanneer hij/zij afwezig of verhinderd is.

Hij/zij werkt nauw samen met de algemeen directeur en heeft als ultieme doel om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Financieel directeur

De financieel directeur heeft de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) over de financiële activiteiten van de diensten van de gemeente en het OCMW en kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergegeven.

Verder staat hij/zij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het beleid en draagt hij/zij bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.

Algemeen
directeur

Algemeen directeur

Adjunct algemeen directeur

Adjunct algemeen directeur

Financieel directeur

Financieel directeur

Organogram