De watertoren naast de Moervaart werd gebouwd omstreeks 1879 als onderdeel van het domein van het Lippens-kasteel. De toren of “stroomwaterophijscher” is gebouwd in de donjontorenstijl met vierkante donkerrode baksteen in horizontale banden, consoles en ruitmotieven. De pompinstallatie die oorspronkelijk deel uitmaakte van de watertoren, is ondertussen verdwenen.

Een vliegende draak siert de nok van het leien tentdak. Onder het dak staat een ijzeren kuip, die gebruikt werd als waterreservoir.

watertoren

Foto door Dimitri Huysveld

In de buurt