Belastingen en retributies

Bekijk het overzicht van de belasting-, retributie-, en tariefreglementen.

Privacyverklaring van lokaal bestuur Moerbeke

Reglement

 Retributie op het gebruik van PMD-zakken (169 kB) (gepubliceerd op 21/12/2023)
 Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (228 kB) (gepubliceerd op 21/12/2023)
Belastingreglement op het weghalen van sluikstort (131 kB)
 Tariefreglement sport- en jeugdpromotie (231 kB) (gepubliceerd op 24/11/2023)
 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (169 kB) (gepubliceerd op 21/12/2023)
 Aanvullende belasting op de personenbelasting (168 kB) (gepubliceerd op 21/12/2023)
Belasting op tijdelijke privatisering openbaar domein (211 kB)
Reglement aanleg oprit openbaar domein (175 kB) (gepubliceerd op 4/7/2022)
Retributiereglement aanvragen tot stedenbouwkundige inlichtingen, aanvragen tot omgevingsvergunning, planologisch attest en stedenbouwkundig attest (182 kB) (gepubliceerd op 02/03/2023)
Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring (187 kB) (gepubliceerd op 01/02/2024)
 
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (173 kB) (gepubliceerd op 23/12/2022)
Belasting op tweede verblijven (143 kB)
Belasting op onbebouwde percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling (172 kB)
Retributie op de afgifte van conformiteitsattesten: aanpassing (178 kB) (gepubliceerd op 01/02/2024)
Belasting op de ontgravingen (292 kB)
Retributiereglement voor de individuele plaatsing van een behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) (369 kB)
Belastingsreglement kampeerterreinen (237 kB)
Belasting vaste standplaatsen voor frituren (211 kB)
Belasting op de caravans, woonaanhangwagens of andere soortgelijke verblijven (250 kB)
Belasting op het afleveren van administratieve stukken (210 kB)
Gemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen (813 kB)
Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (134 kB)
 
Retributiereglement uitlening gemeentelijk materiaal (gepubliceerd op 01/04/2022)
 
Retributiereglement prestaties technische dienst (gepubliceerd op 01/04/2022)
 Retributiereglement op huwelijken (173 kB) (gepubliceerd op 21/12/2023)

Datum gemeenteraadsbeslissing

19/12/2023
19/12/2023
17/12/2019
21/11/2023
19/12/2023
19/12/2023
17/12/2019
28/06/2022
28/02/2023

30/01/2024

20/12/2022
17/12/2019
17/12/2019
30/01/2024
08/09/2020
28/01/2014
27/10/2020
08/09/2020
08/09/2020
17/12/2019
26/05/2020
17/12/2019
01/04/2022
01/04/2022
19/12/2023 

Tariefreglement

Datum gemeenteraadsbeslissing

18/12/2018
17/12/2019