GAS-reglement en veiligheid

Gemeentelijke administratieve sancties of GAS basisafspraken om een prettige leefomgeving te verzekeren voor alle inwoners. De politie ziet erop toe dat deze regels nageleefd worden om overlast te beperken.

Datum gemeenteraadsbeslissing

24/11/2020
2016