Protocollen

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een protocol (tussen overheden) nodig.

Gemeente Moerbeke beschikt over volgende protocollen:

Openingsuren

Secretariaat