Toegankelijkheidsverklaring

Gemeentebestuur Moerbeke streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Bestuursdecreet van 18 december 2018  tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad .

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Datum opmaak

22/09/2020

Datum laatste aanpassingen

22/09/2020