Socioculturele verenigingen

Bekijk het overzicht van de erkende socioculturele verenigingen in Moerbeke. Om je vereniging te laten erkennen, moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Stopzetting van de vereniging, nieuwe website of Facebook-pagina? Geef deze informatie door aan de communicatiedienst.