Socioculturele verenigingen

Bekijk het overzicht van de erkende socioculturele verenigingen in Moerbeke. Om je vereniging te laten erkennen, moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Stopzetting van de vereniging, nieuwe website of Facebook-pagina? Geef deze informatie door aan de communicatiedienst.

11.11.11-groep Moerbeke-Waas
Algemeen Boeren Syndikaat (ABS)
Anton van Wilderodegenootschap
Bedrijfsgilde
Cirque Totale vzw
Culturele Kring De Moerbei
Curieus
Fit
Gezinsbond vzw
Heemkundige kring
Hobbyclub Hoberlis
Katholieke Seniorenbond
KVLV
Landelijke Gilde
Liberale Bond voor Gepensioneerden (LBG)
Nationale Strijdersbond
Parochiecentrum vzw
Pupstudio
Oudercomité De Palster
Oudercomité Vlinderdreef
Oxfam wereldwinkel Moerbeke-Waas vzw
Rode Kruis Moerbeke-Wachtebeke
Sociaal-Culturele Liberale vrouwen Moerbeke
Toneelverenigiging “De Speelbieten”
Toneelvereniging MOP
Toon en Tine
Vzw ‘t Huizeken
Velt Samentuin Koudenborm
Welzijnsschakel Moerbeke
Werk van den Akker Moerbeke
Willemsfonds
Zoetjes & Snoetjes vzw