Lokale verkiezingen 13 oktober 2024

Tot slot vinden op 13 oktober 2024 de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen plaats. Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad. 

Oproepingsbrief

Bij de volgende lokale verkiezingen ben je niet langer verplicht om naar de stembus te gaan. De Vlaamse regering heeft de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieverkiezingen afgeschaft.

De Belgische inwoners vanaf 18 jaar en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. Ze ontvangen eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen.

Wat moet ik doen als ik geen uitnodigingsbrief (meer) heb?
Heb je geen uitnodigingsbrief ontvangen, ben je die kwijt, vergeten of is die (onleesbaar) beschadigd? Vraag dan een duplicaat aan bij de dienst burgerzaken. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen zelf. Kom je vooraf langs? Maak dan eerst een afspraak. Kom je de dag van de verkiezingen zelf af? Dan kan dit zonder afspraak in de voormiddag.
 
Hoe lang moet ik mijn uitnodigingsbrief bewaren?
De duur is niet bepaald, maar je houdt je uitnodigingsbrief best een drietal maanden bij. Stel dat er in het stemlokaal een fout gemaakt werd, dan kan je met je uitnodigingsbrief aantonen dat je wel degelijk bent gaan stemmen.
 

Stemmen als niet-Belg

Europese en niet-Europese burgers die de Belgische nationaliteit niet bezitten maar in België verblijven kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Lees hier meer over je inschrijven als buitenlandse kiezer.

Stemmen bij volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan gaan stemmen, kan je in bepaalde situaties een volmacht geven. Dan machtig je een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen.

  • Lees hier binnenkort meer over het geven van een volmacht.

Verhuis

  • Ik ben ondertussen verhuisd. Waar moet ik gaan stemmen?
    Je domiciliëringsadres op het moment dat de kiezerslijst wordt opgemaakt is bepalend voor de plaats waar je moet stemmen. Je gaat dus stemmen op de plaats die aangegeven is op jouw uitnodigingsbrief. Ook als je ondertussen bent verhuisd, als je domiciliëringsadres ondertussen veranderd is of het adres op je identiteitskaart al aangepast is.

  • Ik ben onlangs verhuisd en kreeg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?
    Je brengt de uitnodigingsbrief binnen bij de dienst Burgerzaken. Of je kan uitnodigingsbrief terug op de post doen met de vermelding ‘woont niet meer op het aangegeven adres’.

  • Ik heb geen adres (meer) in België, mag ik gaan stemmen? 
    Nee, als je geen adres (meer) hebt in België of je bent ambtshalve afgeschreven, krijg je geen uitnodigingsbrief en mag je niet gaan stemmen.

Overlijden

Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is. Wat doe ik? 
Je schrijft op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is en bezorgt de oproepingsbrief terug aan de dienst Burgerzaken of je stuurt de brief op per post.

Meer info

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je nog meer info omtrent de verkiezingen terug.