Boer en Energie

Campagnebeeld boer en energie

Heb je als landbouwer overtollige energie ter beschikking? Of plan je investeringen in hernieuwbare energie en wil je de investering optimaliseren? Dan is energieverkoop of energiedelen iets voor jou.

Energiedelen en energieverkoop, wat is dat nu?

Energiedelen is het gratis ter schikking stellen van je overschot aan opgewekte energie aan anderen (een andere teller/EAN-nummer). Zo kan je de energie opgewekt door je landbouwbedrijf delen met je privéwoonst, met je buren, kinderen, familie

Bij energieverkoop krijg je geld voor de energie die je op het net zet. De meest gekende vorm van energieverkoop is de verkoop van energie aan je eigen energieleverancier. Voor elke hoeveelheid energie dat je terug op het net steekt, krijg je een beperkte vergoeding. Je kunt ook energieoverschotten verkopen aan één of zelfs meerdere netgebruikers (dus niet aan je energieleverancier maar aan een buur, een vriend, een ander bedrijf,…). Met meerdere afnemers ben je zeker van het afnamevolume en kun je investeringen in hernieuwbare energie maximaal laten renderen. Je bepaalt zelf aan wie je verkoopt en tegen welke prijs je dat doet.

Je huidige energieleverancier blijft altijd als back-up dienen voor het geval je eigen afnemer(s) niet al je overtollig opgewekte energie gebruiken. Deze betaalt je dan het gekende injectietarief.

Zo start je

  1. Bereken je jaarlijkse energienood en hoeveelheid opgewekte energie. Je kan op het My Fluvius-portaal jouw verbruik en opgewekte energie bekijken van de afgelopen jaren.
  2. Maak een contract op met je energieafnemer(s) en leg de prijs vast voor de energie die jij zal leveren.
  3. Zorg dat beide partijen digitale meters hebben staan (aanvraag via Fluvius) en vraag meetregime 3 aan bij je energieleverancier.
  4. Meld bij de VREG aan wie energie produceert en wie ontvangt.
  5. Meld ook bij Fluvius aan wie produceert en ontvangt op mijn.fluvius.be
  6. Bevestig via de link in mail of via de QR-code op de brief op mijn.fluvius.be dat je akkoord gaat en je de toestemming geeft om te starten.


Wanneer dit alles in orde is, kan je starten met energieverkoop! Fluvius houdt bij hoeveel energie je zelf verbruikt, en hoeveel je deelt. De energieleverancier verrekent je restverbruik. Jijzelf kan op basis van de gekregen cijfers je verkochte energie vervolgens aanrekenen aan derden.

Infosessies voor landbouwers

In de maand januari organiseert Interwaas ook een aantal infosessies waar je terecht kan met al jouw vragen. Bekijk het programma en schrijf je in op www.boeren-energie.be

Op zoek naar meer info?

Meer info over energiedelen- en verkoop en mogelijkheden rond hernieuwbare energie vind je terug op www.boeren-energie.be