Bouw nieuwe sportsite gaat terug van start

Bouw nieuwe sporthal Moerbeke

Sportief Moerbeke kan zich opnieuw warm lopen voor de nieuwe sportsite. Na een eerdere vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen na bezwaren door buurtbewoners, verleent de provincie nu opnieuw een vergunning voor de bouw van de sportsite. Er kan opnieuw gestart worden met bouwen, vermoedelijk vanaf september.  

Nieuwe omgevingsvergunning

Goed nieuws voor al onze sportverenigingen! De nieuwe sporthal, tennishal en het sportcafé kan verder afgewerkt worden vanaf september. In november 2019 werd een vergunning verleend door de provincie. Eens een vergunning op zak, mogen de bouwwerken van start gaan. Echter kan er daarna opnieuw bezwaar ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Twee jaar later werd diezelfde vergunning vernietigd, ook al besliste diezelfde Raad eerder dat de werken niet stil gelegd dienden te worden wegens hoogdringendheid.

De vergunning werd nadien wel vernietigd omdat het geluid en de verlichting van de tennis- en padelterreinen niet waren opgenomen in de opgemaakte studies. In de nieuwe omgevingsvergunning werden aanvullende geluid- en lichtstudies gemaakt die bevestigen dat de hinder op de nieuwe sportsite niet groter is dan in de oude situatie. De provincie verleende nu de nieuwe vergunning. 

Fases bouw sportsite

Omdat een renovatie van de huidige sporthal duurder bleek dan verwacht, maakte het gemeentebestuur vorige legislatuur de keuze om te investeren in een gloednieuw sportcomplex. De huidige, veel te oude, infrastructuur moest tijdens de werken blijven gebruikt worden. Daarom werd het project opgedeeld in vier fases. De vergunning voor de derde fase werd vernietigd, het kunstgrasveld en de geluidsmuur zijn ondertussen afgewerkt. 

De nieuwe vergunning voor fase drie wordt door de provincie verleend mits voorwaarden. Dat betekent dat er een aantal beperkingen worden opgelegd. Zo mag het padelterrein voorlopig niet aangelegd worden binnen deze vergunning. Daar zal een nieuwe omgevingsaanvraag voor moeten ingediend worden. 

Meer info

Na een opstartvergadering met het gemeentebestuur, – Farys – studiebureau en aannemers komt er opnieuw een fysieke samenkomst voor sportverenigingen en buurtbewoners over de werken. In afwachting daarvan kan men nog steeds het contactformulier invullen op de website, zodat buurtbewoners of andere Moerbekenaren met vragen, snel contact kunnen opnemen met bouwheer, aannemer of gemeentebestuur. Dat kunnen vragen zijn over de plannen, timing, fasering… Maar ook opmerkingen met betrekking tot de werken. 

Verloop van de vergunningen

  • 12 september 2017:
    Goedkeuring masterplan sportsite door de gemeenteraad.

  • Vergunningen:
Verloop vergunning bouw sportsite moerbeke

Plan sportsite