Brandweerzone Oost breidt uit met post in Moerbeke

Brandweermannen Zone Oost voor hun brandweerwagen

Brandweerzone Oost is één van de 34 hulpverleningszones in België en verenigt nu de brandweerdiensten van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Zele én Lokeren.

De samenvoeging van de gemeenten Lokeren en Moerbeke vanaf 1 januari 2025 heeft ook een invloed op de veiligheidsdiensten. De gesprekken en denkoefeningen hierrond zijn al volop bezig in beide gemeenten en zijn met betrekking tot de brandweerzone al tot een uitkomst gekomen. Vanaf 1 januari 2025 zal er namelijk een extra brandweerpost in gebruik genomen worden op het grondgebied van Moerbeke.

Stad Lokeren had eerder al de intentie te kennen gegeven om na de fusie deel te blijven uitmaken van Brandweerzone Oost. In het kader van de basisbrandweerzorg wil de zone een goede werking kunnen garanderen, rekening houdende met de veelheid aan operationeel uitvoerende taken. Hierbij is het billijk dat de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uitgevoerd kunnen worden.

Vandaag beschikt Moerbeke niet over een uitvalsbasis binnen het grondgebied, door deze te voorzien na de fusie kan een veilige, tijdige en adequate dienst- en hulpverlening verzekerd worden binnen de fusiestad. Waar de post – een veiligheidshub van waaruit zowel de politie als de brandweer zal opereren – zal komen in Moerbeke is nog niet gekend.

Aanwerving vrijwilligers start vandaag al

De opstart van de brandweerpost in Moerbeke heeft uiteraard een impact op de werking van Brandweerzone Oost. Om de operationele werking van deze nieuwe uitvalsbasis te verzekeren,gaat de zone nu al op zoek naar 30 gemotiveerde vrijwilligers.

Wie zich geroepen voelt om binnenkort deel uit te maken van Brandweerzone Oost, een korps van ruim 350 brandweerlieden die op dagelijkse basis meer dan 180 000 inwoners beschermt, kan zich voor 18 september kandidaat stellen via oost.hulpverleningszone.be.

Op maandag 17 april gaf branweerzone Oost een infosessie voor kandidaat-vrijwilligers. Kon je er niet bij zijn? Herbekijk de infosessie hier

Lees het bericht ook onze fusiewebsite.