Burgerbevraging over onze democratie en staatsstructuur

Visual burgerbevraging democratie en staatsstructuur

Zoals bepaald in het regeerakkoord van 2020, wil de federale regering werk maken van een betere democratie en staatsstructuur. Daarom wil ze alle Belgen en inwoners van ons land vanaf 16 jaar en ouder de mogelijkheid geven om hierover hun visie te formuleren en aanbevelingen te doen. 

Geef je mening

De federale regering roept iedereen vanaf 16 jaar op om hun mening te geven over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Dat kan tot begin juni via www.eenlandvoordetoekomst.be.