Grijze container

In de grijze container kan je het restafval gooien dat overblijft nadat je gesorteerd hebt.

De grijze container wordt tweewekelijks opgehaald door IDM.

Procedure

Als je de grijze container op straat zet, let je op het volgende:

 • Het deksel is gesloten
 • Richt het handvat naar de straat
 • Zet de afvalbak op straat vanaf 20u00 ‘s avonds de dag voordien of voor 7u00 ‘s ochtends op de dag van ophaling

Bedrag

Prijs per kilo: € 0,25
Ledigingskost restcontainer 40L: € 0,12
Ledigingskost restcontainer 120L: € 0,25
Ledigingskost restcontainer 240L: € 0,50

Er wordt gratis één container van 240L of maximum 2 containers van 40L of van 120L per adres ter beschikking gesteld.

Ondergrondse containers

Voor de lediging van ondergrondse containers volgens een schuifsysteem van zakken van 60 liter en met een individueel badgesysteem wordt een prijs van € 2,06/aanbieding aangerekend (€ 0,18 ledigingskost en € 1,88 per aangeboden vuilzak).

Voor de lediging van ondergrondse containers volgens een schuifsysteem en met een individueel badgesysteem worden volgende tarieven aangerekend:

 • Schuifsysteem van 30 liter:  € 1,03/aanbieding (€ 0,09 ledigingskost en € 0,94 per aangeboden vuilzak)
 • Schuifsysteem van 60 liter: € 2,06/aanbieding (€ 0,18 ledigingskost en 1,88 per aangeboden vuilzak).

Belasting

Algemene milieubelasting: € 55,00/jaar

Verlaagd tarief: € 40,00/jaar voor:

 • Personen met RVV-statuut
 • Onthaalmoeders (erkend door Kind en Gezin)

Diftar

De ophaling gebeurt via het DIFTAR-systeem, dat betekent dat je enkel betaalt voor het afval dat je meegeeft.

Via de DIFTAR-regeling betaal je voor:

 • Aankoop van afvalcontainer of zak
 • Gewicht van de afvalcontainer

Reglementen

Bel de groene lijn

Bel naar 0800 16636 voor:

 • Diefstal, beschadiging of verlies van containers
 • Verhuis
 • Tijdelijke afwezigheid

Openingsuren

Afval en milieu