Hemelwater- en droogteplan

De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater. In 2022 liet de gemeente Moerbeke een hemelwater- en droogteplan op maat opstellen door Aquafin. Het plan beschrijft waar hemelwater ter plaatse kan worden geïnfiltreerd of hergebruikt, waar er mogelijkheden zijn om het water te bufferen en hoe het, als laatste stap, vertraagd kan worden afgevoerd. 

Het plan beschrijft en verduidelijkt de toekomstvisie hierover voor Moerbeke, met een perspectief op lange termijn. Er werd rekening gehouden met de lokale omstandigheden, de aanwezige knelpunten, uitdagingen, opportuniteiten en noden. 

Download het hemelwater- en droogteplan

Openingsuren

Afval en milieu