Natuurlijk bermbeheer in Moerbeke

Het ecologisch beheer van wegbermen streeft naar een grotere biodiversiteit van de bermvegetatie

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Landelijke bermen mogen dan ook niet door inwoners gemaaid worden.
Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en bijen. In een soortenrijke grasberm komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen, mieren, … Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem.

Wanneer wordt er gemaaid?

Volgens het Bermdecreet, dat werd goedgekeurd in 1984, en de spelregels vastlegt voor het ecologisch beheren van bermen, mogen bermen pas gemaaid worden na 15 juni. Na deze datum is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten, wanneer ze worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen.

Een tweede maaibeurt mag pas plaatsvinden na 15 september.

Wat met het maaisel?

Het bermmaaisel moet binnen de tien dagen van de berm verwijderd worden. Het laten liggen van maaisel werkt bodemverrijkend en werkt verruiging in de hand. De dominantie van een beperkt aantal, weinig interessante soorten neemt dan toe. De biomassaproductie van de berm stijgt bovendien en de bloei neemt over het algemeen af. Niet afgevoerd maaisel verhindert kieming. Helaas zien we soms ook dat tuinafval van privétuinen op openbaar domein wordt achtergelaten. Tuinafval moet je immers zelf composteren of wegbrengen naar het containerpark.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden op openbaar domein

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Ze kunnen de bodem, het water en de lucht vervuilen en maken planten en dieren ziek. Zodra die pesticiden in het milieu terechtkomen, zijn ze nog moeilijk te verwijderen. Werk daarom ook in je eigen tuin preventief en gebruik geen pesticiden om groen en verhardingen te onderhouden. Lees meer op www.zonderisgezonder.be

Bermbord_natuurlijk_beheer

Locaties wildbloemen

 1. Beukendreef
 2. Fietsroute t.h.v. kerkhof Centrum
 3. Fietsroute t.h.v. Patrijzenlaan
 4. Hof van Koudenborm
 5. Kerkhof Centrum
 6. Kerkhof Koewacht
 7. Kerkplein Koewacht
 8. Kerkplein Kruisstraat
 9. Rode Sluis
 10. Plein Bremstraat
 11. Plein Rozenlaan
 12. Plein hoek Statiestraat-Spoorwegstraat-Melkerijstraat
 13. Rond punt Opperstraat t.h.v. de bib
 14. Oostvaart