Akte van adoptie

De akte van adoptie wordt opgemaakt op basis van een adoptievonnis of -arrest en dient als bewijs voor de adoptie.

In de akte staat de volgende informatie:

Gegevens adoptieouder(s)
Gegevens geadopteerde
Nieuwe namen (indien van toepassing)
Type adoptie: gewone adoptie of volle adoptie
Buitenlandse adoptie: datum van erkenning.

Doelgroep

Inwoners van Moerbeke.

Voorwaarden

Een bewijs van leven kan aangevraagd worden door:

Geadopteerde
Adoptieouders
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger
Grootouders of (klein)kinderen
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Procedure

Je kan een akte van adoptie online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken