Akte levenloos geboren kind

Voor een kindje dat doodgeboren is, kan je een akte van een levenloos geboren kind opvragen.

In de akte staat de volgende informatie:

Geboortedatum, geboorteplaats, uur van geboorte en geslacht van het kind
Voornamen van het kind (facultatief)
Gegevens van de moeder en de vader of meemoeder

De akte wordt automatisch opgemaakt bij een zwangerschapsduur van 180 dagen of langer. De ouders kunnen op verzoek een akte laten opmaken bij een zwangerschap tussen de 140 en 179 dagen.

 

Doelgroep

Je woont in Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel aanvragen als:

Betrokken personen (moeder, vader, meemoeder)
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger
Grootouders of (klein)kinderen
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Procedure

Je kan een akte van levenloos geboren kind online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken