Attest van hoofdverblijfplaats

Een attest van hoofdverblijfplaats bevestigt dat je ingeschreven bent op een adres in de gemeente Moerbeke.

Op het attest staan de volgende gegevens:

Naam en voornamen
Geboorteplaats en -datum
Adres
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Datum sinds wanneer je op het adres ingeschreven staat

Doelgroep

Je woont in Moerbeke.

Voorwaarden

Een attest van wettelijke samenwoning kan aangevraagd worden door:

Jezelf
Wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd)
Bijzonder gemachtigde (advocaat)
Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
Een derde persoon met volmacht

Procedure

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken