Huwelijksakte

Je ontvangt een huwelijksakte als je trouwt voor de wet. De akte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon.

Je kan een afschrift of uittreksel van je huwelijksakte om verschillende redenen aanvragen. Bv. mutualiteit, belastingen, echtscheiding,…

Doelgroep

De volgende personen kunnen een akte van erkenning opvragen:

Akte van jezelf
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd of bewindvoerder)
Bloedverwanten in op- of neergaande lijn
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden (notaris of advocaat)

Procedure

Je kan een huwelijksakte online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Uitzonderingen

Buitenlandse huwelijksakte

Getrouwd in het buitenland? Je kan een buitenlandse huwelijksakte laten registreren in België.

Vraag de huwelijksakte op in het land waar je getrouwd bent en laat de huwelijksakte legaliseren en vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands. Nadien kan je de akte laten registeren bij je gemeente in België. Voor EU-onderdanen is het niet meer nodig om de huwelijksakte te laten legaliseren en vertalen indien je beschikt over een meertalig modelformulier voor openbare documenten, afgeleverd door de autoriteit waar je gehuwd bent. 

Openingsuren

Burgerzaken