Kind erkennen

Je kan als vader of meemoeder de erkenning van je kind aanvragen als je niet gehuwd bent met de moeder. Via de erkenning van een kind, krijg je dezelfde rechten en plichten tegenover het kind als de moeder.

Getrouwd? Als de ouders van het kind getrouwd zijn, moet je geen erkenning aanvragen.

Voorwaarden

Je kan een kind erkennen voor, tijdens en na de geboorte. De voorwaarden voor erkenning zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Voor de geboorte

Je kan een kind erkennen voor de geboorte met: 

  • Toestemming van de moeder
  • Een attest met de vermoedelijke bevallingsdatum
    Je kan dit attest krijgen bij de gynaecoloog

Bij de geboorte

Je kan een kind erkennen tijdens de geboorteaangifte met: 

  • Toestemming van de moeder

Na de geboorte

Jonger dan 12 jaar

Je kan een kind jonger dan 12 jaar erkennen met toestemming van de moeder.

12 tot 18 jaar

Je hebt de toestemming van moeder en kind nodig.

Ouder dan 18 jaar

Je hebt enkel de toestemming van het kind nodig. Deze regel geldt ook voor een minderjarig ontvoogd kind.

Procedure

Erkenning aanvragen? Maak een afspraak.

Nodig

  • Identiteitskaart
  • Recente geboorteakte (erkenning na geboorte)
  • Attest met vermoedelijke bevallingsdatum (erkenning voor geboorte)

Kom samen met de moeder en/of het kind naar het gemeentehuis om de erkenning aan te vragen.

 

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Burgerzaken