Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. Het kan evenwel op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.
 

Voorwaarden

De voorwaarden om te huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan je de nationaliteit hebt. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Een huwelijk tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap is verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Dit verzoek dient gericht te worden aan de Minister van Justitie.
 • Iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod op bigamie geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Een schijnhuwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden. 

Men mag geen huwelijk aangaan:

 • Vóór de ontbinding van een bestaand huwelijk.
 • Vóór de beëindiging van een bestaande wettelijke samenwoning, tenzij het dezelfde partij betreft.

Procedure

Hoe en wanneer leg je een huwelijk vast?

Om een huwelijk aan te gaan zijn er 2 voorbereidende stappen: de huwelijksreservatie en de huwelijksaangifte. 

1. De huwelijksreservatie

Bij de huwelijksreservatie geef je – ten vroegste een jaar en uiterlijk 6 weken op voorhand – de gewenste datum en uur van jouw huwelijk door via bevolking@moerbeke.be.

Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Voor een vlotte behandeling van een reservering die per e-mail wordt aangevraagd, verzoeken wij jou om altijd volgende gegevens te vermelden:
 
 • De volledige namen van beide partners
 • De rijksregisternummer van beide partners
 • De gemeente van je partner
 • Een telefonisch contactnummer

Een huwelijk reserveren kan van maandag tot zaterdag (niet op zon- en feestdagen).
Is jouw gewenste datum en uur beschikbaar? Dan ontvang je een bevestiging via een bewijs van reservatie.

2. De huwelijksaangifte

Na de reservatie dient de eigenlijke aangifte nog te gebeuren. Dit doe je vanaf 6 maanden tot en met 1 maand voor het geplande huwelijk. 

Wensen jullie bijvoorbeeld te huwen op 2 juli, dan is de aangifte mogelijk ten vroegste op 2 januari, en ten laatste op 2 juni. 

Op het moment van de aangifte bij de dienst Burgerzaken dient minstens een van beide partners in Moerbeke woonachtig te zijn. Voor de aangifte melden jullie zich samen aan het loket aan. Kan een van jullie niet niet aanwezig zijn? Dan dient een gelegaliseerde volmacht van deze partner voorgelegd te worden. Een model hiervoor vind je hier.

Maak een afspraak:

Waar en wanneer vindt het huwelijk plaats?

Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en wordt ten laatste 6 maanden na de huwelijksaangifte en ten vroegste 1 maand na de huwelijksaangifte afgesloten door de ambtenaar van burgerlijke stand. Wordt het huwelijk niet voltrokken binnen de voorzien termijn na de huwelijksaangifte (max. 6 maanden)? Dan moet er een nieuwe aangifte opgesteld worden waarbij alle nodige documenten opnieuw voorgelegd dienen te worden.

Goed om weten!

 • Het echtpaar en de genodigden krijgen een drankje om na te genieten (afhankelijk van het aantal genodigden).
 • Het is niet toegelaten om duiven los te laten of confetti, rozenblaadjes of rijst te gooien naar de bruid en bruidegom na de ceremonie.

Spreek je geen Nederlands?

Huwelijken worden door de ambtenaar voltrokken in het Nederlands. Spreekt 1 van de partners geen Nederlands, dan stellen jullie zelf een beëdigd tolk aan op eigen kosten. De gegevens van de tolk moeten uiterlijk 2 weken voor het huwelijk bezorgd worden aan de dienst Burgerlijke stand om aan het huwelijksdossier toe te voegen.

Tarieven

Voltrekken huwelijk in 2024

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: € 20,00
Op vrijdag: € 50,00
Op zaterdag: € 50,00

Voltrekken huwelijk in 2025

Op donderdag (enkel mogelijk in Lokeren): € 20,00
Op vrijdag (mogelijk in Lokeren en Moerbeke): € 50,00
Op zaterdag  (mogelijk in Lokeren en Moerbeke)€ 50,00

 

 

Reglement

Openingsuren

Burgerzaken