Wettelijk samenwonen

Wie ongehuwd samenwoont kan dit laten registreren als wettelijke samenwoonst. Je laten registreren als wettelijk samenwonend geeft juridische bescherming op vlak van eigendom van goederen, gezinswoning en verdeling van goederen. Twee personen die in België wonen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekenen onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 18 jaar
  • Je bent juridisch bekwaam om een contract aan te gaan
  • Je bent ongehuwd of niet wettelijk samenwonend met iemand anders

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd worden bij de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats door de beide personen die samenwonen of wensen samen te wonen. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. De verklaring bevat:

  • Datum van de verklaring
  •  Naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
  • Vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  • Vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
  • Verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Dit is echter niet verplicht. Hiervoor kan je terecht bij de notaris.
 
! Indien minstens 1 van de partners géén Belgische nationaliteit heeft, dan is het mogelijk dat je ook bijkomende documenten moet voor te leggen.

Nodig

Kom op afspraak langs op het gemeentehuis en breng de identiteitskaart van beide partners mee.

Bijkomende informatie

 

Openingsuren

Burgerzaken