Naamswijziging aanvragen

Als meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan je je familienaam laten wijzigen.  Dat kan ofwel bij de gemeente waar je bent ingeschreven of bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Het veranderen van je naam is een administratieve procedure die heel wat persoonlijke wijzigingen met zich meebrengt waar je zelf voor moet zorgen.

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon kan een verklaring tot naamsverandering afleggen.  

Aanvraag bij de gemeente

Vanaf 1 juli 2024 kan je je (familie)naam éénmalig veranderen. Er is geen mogelijkheid om op die verklaring terug te komen. De naam kan worden gekozen uit de huidige namen van de ouders of adoptanten, naargelang de situatie waarin de verzoeker zich bevindt.

Je hebt keuze uit:

• de familienaam van de ouder van wie je de familienaam nog niet draagt
• een combinatie van de familienamen van beide ouders in een gekozen volgorde
• de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder

De naamsverandering wordt uitgebreid naar de minderjarige kinderen van de betrokken persoon die zijn naam dragen. De toestemming van kinderen ouder dan twaalf jaar is vereist.

Aanvraag bij de FOD Justitie

Betreft het een vrijwillige naamsverandering om ernstige redenen, die niet uitsluitend verband houdt met een wijziging van afstamming of adoptie, dan is dit de algemene bevoegdheid van de Koning. Je doet je aanvraag bij de FOD Justitie.

Aanvragen gebeuren via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek. Een aanvraag is niet gratis, je moet altijd een registratierecht betalen.

Je richt het verzoek aan:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Procedure

 • Wie kan dit aanvragen?
  Je bent meerderjarig (beide ouders kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen).
  • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.

   

 • Wat breng je mee?
  • Jouw (geldige) identiteitskaart
  Een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler. Ben je in België geboren staan wij zelf in voor het opvragen van je geboorteakte.

   

 • Welke gemeente is bevoegd?
  De gemeente van je woonplaats in België;
  De laatste gemeente van woonplaats in België indien je in het buitenland verblijft;
  De stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

Prijs

Deze procedure bij de gemeente is gratis.

Meer info

Voor elke vorm van naamsverandering kan je de website van de FOD Justitie raadplegen.

Openingsuren

Burgerzaken