Kort verblijf

Verblijf je tijdelijk in België? In bepaalde gevallen moet je je tijdelijke aanwezigheid aangeven bij de gemeente.

Een tijdelijk verblijf kan maximum 3 maanden (90 dagen) duren.

Doelgroep

EU-burger

Als inwoner van de Europese Unie volstaat je paspoort of identiteitskaart voor een verblijf van 3 maanden in België.

Je moet je tijdelijk verblijf niet aangeven als je op reis bent in een hotel, jeugdherberg, camping of andere reisaccommodatie. Zij registreren je verblijf automatisch.

Niet-EU burger

Als je geen inwoner bent van de Europese Unie moet je een visum aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land waar je woont, tenzij je bent vrijgesteld.

Je moet je tijdelijke aanwezigheid melden bij de gemeente waar je verblijft binnen de 3 dagen na aankomst via een aankomstverklaring (bijlage 3).

Je moet je verblijf niet melden als:

  • Je logeert in officiële reisaccommodatie. Zij registreren je verblijf
  • Je bent opgenomen in een ziekenhuis
  • Je bent aangehouden in een strafinrichting

Procedure

Kortverblijf melden? Je kan enkel langskomen op afspraak. Een afspraak maken voor andere nationaliteiten is niet meer mogelijk via onze online agenda. Maak je afspraak via mail naar bevolking@moerbeke.be of telefonisch op 09 346 80 05.

Verblijfsduur

Je ontvangt een bewijs van aanmelding waarop staat hoe lang je hier mag verblijven. Je bewijsdocument of bijlage 3 is maximum 3 maanden (90 dagen) geldig.

De duur van je verblijf wordt bepaald afhankelijk van de datum op je binnenkomststempel.

Asiel aanvragen

Als je asiel wil aanvragen in België moet je ingeschreven zijn op een officieel adres en de gemeente hiervan op de hoogte brengen.

Nodig

Breng zeker je paspoort mee, hierop staat de binnenkomststempel.

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Burgerzaken