Lang verblijf (vreemdelingenkaart)

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. 

Procedure

Vraag je elektronische vreemdelingenkaart aan bij het gemeentebestuur na afspraak. Een afspraak maken voor andere nationaliteiten is niet meer mogelijk via onze online agenda. Maak je afspraak via mail naar bevolking@moerbeke.be of telefonisch op 09 346 80 05.

Wat meebrengen

  • Huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart.
  • 1 nieuwe pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die aan de voorwaarden voldoen die op de oproepingskaart staan.
  • Onderstaand bedrag, te betalen via bancontact.


Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld:

  • Door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen.
  • Door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  • Door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten.
  • Door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Bedrag

De kostprijs van je vreemdelingenkaart is:

Elektronische vreemdelingenkaart (A-kaart, B- kaart, H-kaart, K-kaart, L-kaart, F-kaart, F+ kaart, N-kaart, M-kaart, J-kaart, I-kaart) > 12 jaar

Gewone aanvraag: € 23,60

Elektronische vreemdelingenkaart (EU-kaart, EU+ kaart)
> 12 jaar

Gewone aanvraag: € 23,10

Elektronische vreemdelingenkaart (A-kaart, B- kaart, K-kaart, L-kaart) < 12 jaar

Gewone aanvraag: € 14,70

Elektronische vreemdelingenkaart (EU-kaart, EU+ kaart, F-kaart, F+kaart, M-kaart) < 12 jaar

Gewone aanvraag: € 11,70

Wet- en regelgeving

Voldoet je pasfoto aan de voorwaarden?

Maak je pasfoto in het gemeentehuis

fotocabine-639x637

De pasfoto’s kosten € 10,00 voor 6 stuks.

Betalen kan met bancontact of cash. De cabine geeft geen wisselgeld.

De fotocabine is rolstoeltoegankelijk.

Openingsuren

Burgerzaken