Wilsverklaring euthanasie

Bij euthanasie beslist de patiënt zelf om het leven stop te zetten. In de wilsverklaring euthanasie kan je op voorhand vastleggen in welk geval je kiest voor dit levenseinde als je zelf niet meer in staat bent en deze wil duidelijk kenbaar wilt maken.

Doelgroep

Je kan een wilsverklaring euthanasie laten opmaken als je:

  • Meerderjarig bent
  • Handelsbekwaam bent

Voorwaarden

De wilsverklaring euthanasie is enkel geldig als je in een onomkeerbare coma terechtkomt.

Procedure

  1. Vul het Formulier wilsverklaring euthanasie (11 kB) in
  2. Kies twee meerderjarige getuigen en eventueel een vertrouwenspersoon
  3. Alle partijen ondertekenen en dateren de wilsverklaring op dezelfde dag
  4. Maak een afspraak om de wilsverklaring in te dienen.

Getuige? Je kiest twee getuigen, waarvan minstens 1 getuige die geen financieel of materiaal belang heeft bij het overlijden.

Vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon brengt de arts op de hoogte van de wilsverklaring wanneer de verzoeker niet langer wilsbekwaam is. Je bent niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden.

Geldigheidsduur? De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

  • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
  • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Negatieve wilsverklaring

In een negatieve wilsverklaring kan je vastleggen welke behandelingen of onderzoeken je niet meer wilt als je wilsonbekwaam bent in geval van coma, dementie, verwardheid, hersentumor,..

Je kan een negatieve wilsverklaring vastleggen via LEIF.

Nodig

Wet- en regelgeving

Aanvraagformulier downloaden

Openingsuren

Burgerzaken