Niet-Europees rijbewijs

Je hebt een geldig Europees nationaal rijbewijs nodig om in België op de openbare weg te rijden.

Heb je een rijbewijs uit een niet-Europees land? Je moet je rijbewijs laten erkennen of omwisselen om op de weg te mogen rijden in België. Bekijk de lijst van niet-Europese landen die erkende rijbewijzen afleveren.

Voorwaarden

Kort verblijf (tot 185 dagen)

Als je minder dan 185 dagen (6 maanden) in België verblijft, moet je een geldig erkend niet-Europees rijbewijs niet omwisselen. Je kan je rijbewijs gewoon blijven gebruiken.

Lang verblijf (meer dan 185 dagen)

Je kan een rijbewijs laten omwisselen naar een Belgisch rijbewijs als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Erkend niet-Europees rijbewijs
  • Geldig (geldigheidsdatum is nog niet verstreken)
  • Verkregen in periode wanneer je niet ingeschreven was in België
  • Nationaliteit op identiteitskaart en rijbewijs is hetzelfde
  • Authentiek

De procedure kan verschillen afhankelijk van het land van herkomst. Vraag meer informatie tijdens je afspraak.

Procedure

Rijbewijs omwisselen? Maak een afspraak.

 

Bedrag

€ 24,00

Betalen kan met bancontact of cash. 

 

Nodig

  • Geldige identiteitskaart of verblijfskaart
  • Geldig rijbewijs
  • Recente pasfoto die voldoet aan Richtlijnen pasfoto (4.07 MB) als de foto op je verblijfskaart niet meer gelijkend is.

Openingsuren

Burgerzaken