Aanvraag inname openbaar domein

Neem je een deel van de openbare weg in door verhuis, verbouwingswerken of plaatsen van een container? Je moet hiervoor een aanvraag inname openbaar domein indienen om officieel toestemming te krijgen van het college van burgemeester en schepenen.

Dien je aanvraag in ten laatste 7 dagen voor aanvang van de werken.

Voorwaarden

Wat is inname openbaar domein?

Bij de inname van het openbaar domein, gebruik je tijdelijk de openbare weg voor privéredenen zoals verhuizen, verbouwen of een evenement. De volgende obstakels worden gezien als inname van het openbaar domein:

 • Bouwmaterialen of toestellen
  Bv. kranen, steigers, constructies voor steenvang, …
 • (Niet-)mobiele werf
  Bv. vrachtwagens, bestelwagens of aanhangwagens voor opstapeling of verwerking van materialen
 • Loodsen
 • Container voor afbraakmaterialen

Starten met de werken

De werken mogen pas starten na officiële goedkeuring van de gemeente en de plaatsing van de signalisatie volgens de voorschriften.

De aannemer moet ervoor zorgen dat de signalisatie ten alle tijde conform duidelijk zichtbaar is en deze geen schade kan berokkenen aan derden bij bepaalde weersomstandigheden.

Particuliere aanvragers kunnen verkeerssignalisatie laten plaatsen door de gemeente. Je kan dit aanduiden bij je aanvraag inname openbaar domein  .

Procedure

Je kan online een aanvraag inname openbaar domein indienen  via het Eagle-platform. Het aanvraagformulier bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Algemene informatie
  Je geeft meer informatie over het type inname. Bv. container op parkeervak, plaatsing stelling op voetpad, verhuis met vrachtwagen, …
 2. Periode
  Geef de start- en einddatum in van de inname openbaar domein.
 3. Locatie
  Geef de locatie in van de inname openbaar domein. Je kan dit op verschillende manieren aanduiden: adres ingeven, zelf de zone tekenen of een GPX-bestand importeren.
 4. Contact
  Vul de contactgegevens van de aanvrager in.

Account aanmaken? Moet je vaak een inname openbaar domein aanvragen of wil je graag de geschiedenis van je innames bewaren? Maak een account  aan door je te registreren op het Eagle-platform.

Hoe dien ik een aanvraag in? Bekijk de Handleiding aanvraag inname openbaar domein (759 kB).

Hoe volg ik mijn dossier op? Je kan de voortgang dossier opvolgen via je Eagle-account. De behandelstatus van de aanvraag  geeft weer hoe ver de gemeente al staat bij de verwerking van je aanvraag.

Wetgeving

Als je een aanvraag inname openbaar domein indient, ga je akkoord met de volgende wettelijke en reglementaire voorschriften:

 • K.B. 01.12.1975, algemeen reglement op de verkeerspolitie inzonderheid art. 60.2 en 78.1.1
 • Min. Besluit 07 mei 1999, betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg
 • Min. Besluit 11.10.1976 betreffende minimum afmetingen en bijzondere voorwaarden plaatsing verkeerstekens
 • Standaardbestek
 • Algemene omzendbrief namens de wegsignalisatie – signalisatie van de werken

Bedrag

Voor de inname van het openbaar domein betaal je een belasting afhankelijk van de duur van de inname van de openbare weg en het aantal m2 die je inneemt.

Obstakels

Minimumaanslag: € 30,00
Prijs per dag: € 0,15/m2
Supplement (gedeeltelijke) inname afgelijnde parkeerplaats: € 1,50/dag

Containers

Prijs per dag: € 5,50/container
Supplement (gedeeltelijke) inname afgelijnde parkeerplaats: € 1,50/dag

Opgelet

 • Elke begonnen dag wordt gerekend als volledige dag
 • Elk deel van een m2 wordt gerekend als een volledige m2

Boetes

Zonder vergunning betaal je het dubbele van de belasting, zoals bepaald in het reglement, met een minimum van € 100,00.

Bij een laattijdige aanvraag betaal je € 50,00 bovenop de belasting die je verschuldigd bent.

Uitzonderingen

Je moet geen belasting betalen bij inname openbaar domein bij:

 • Instellingen die wettelijk vrijgesteld zijn van alle belastingen
 • Werken aan geklasseerde gebouwen en monumenten
  Opgelet: restauratie afhankelijk van Hoger Bestuur voor Monumentenzorg
 • De Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen en erkende sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Inname minder dan 7 dagen
  Behalve bij (gedeeltelijke) inname van een afgelijnde parkeerplaats
 • Als een luifel voorzien wordt waaronder voetgangers of fietsers kunnen passeren

Lees het Belasting op tijdelijke privatisering openbaar domein (211 kB) voor meer details.