Verhuizen

Een adreswijziging of verhuis moet je altijd aangeven in je nieuwe gemeente.
Je geeft de adreswijziging aan binnen de 8 werkdagen na verhuis:

  • Je verhuist binnen Moerbeke
  • Je verhuist naar Moerbeke

Verhuis je naar een andere gemeente? Doe de aangifte bij je nieuwe gemeente. Zij brengen ons op de hoogte van de adreswijziging.

Procedure

  1. Maak een afspraak om je adreswijziging aan te geven of meld je adreswijziging digitaal
  2. De wijkagent komt langs om de adreswijziging vast te stellen
  3. Na vaststelling wordt de adreswijziging opgenomen in het bevolkingsregister
  4. Na een positieve woonstcontrole kan je na 10 dagen een afspraak maken bij onze dienst bevolking voor de aanpassingen op de chip van de e-ID uit te voeren
    > Breng je identiteitskaart en pincode mee

Opgelet: dien je aanvraag ten laatste 8 werkdagen na verhuis in bij de gemeente.

Verhuis van een minderjarige? Een minderjarige moet bijgestaan worden door een ouder of voogd bij de aangifte.

Nodig

Identiteitskaart van elk gezinslid. Elk gezinslid meldt zich persoonlijk aan.

Openingsuren

Burgerzaken