Voornaamswijziging aanvragen

Je kan je voorna(a)m(en) laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats. De voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of derden niet schaden. Welke voornamen kunnen worden geweigerd?

• Voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd.
• Overtallige voornamen.
• Voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts 1 letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.

Procedure

 • Wie kan dit aanvragen?
  Je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen).
  • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.
  • Je woont in Moerbeke of in het buitenland en uw laatste woonplaats in België was Moerbeke.

 • Wat breng je mee?
  • Jouw (geldige) identiteitskaart
  Een afschrift van uw geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler.

 • Hoe lang kan dit duren?
  De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek en neemt binnen de 3 maanden een beslissing. Bij een positieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging van zodra er een DABS akte is aangemaakt en het rijksregister is aangepast. Bij een negatieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank.

 • Wat als ik transgender ben?
  De procedures voornaamswijziging en registratie nieuw geslacht kan je tegelijkertijd aanvragen.
  De gekozen voornaam moet sedert 1 oktober 2023 niet meer in overeenstemming zijn met het nieuwe geslacht.

 • Wat zijn de gevolgen?
  Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld uw geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van je kinderen) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niks te doen. Een aantal zaken moet je wel opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort. Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamswijziging.

Prijs

Deze procedure bij de gemeente is gratis.

Openingsuren

Burgerzaken