Noodfonds verenigingen

Vorig jaar heeft gemeente Moerbeke € 53.000,00 ontvangen van de Vlaamse regering om verenigingen die schade hebben geleden omwille van corona financieel te ondersteunen. Voor de toekenning van deze subsidie werd een reglement uitgewerkt dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 januari 2021 en in het voorjaar van 2021 werd uitbetaald aan de indienende verenigingen. Er werd toen 3/4e van het beschikbare budget verdeeld.

Tevens kregen we ondertussen ook € 5.750,00 subsidies van de provincie via ‘Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland’ wat nog extra wordt toegevoegd aan het nog te verdelen bedrag van bovenvermelde subsidie (1/4e). 

Subsidiereglement

Het college van burgemeester en schepenen heeft i.s.m. de cultuurraad, de sportraad en de jeugdraad de voorwaarden uitgewerkt voor de toebedeling van het resterende bedrag van bovenstaande subsidies.

Met het Subsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis – aanpassing (215 kB) wordt het resterende, beschikbare bedrag van de coronasubsidies ter beschikking gesteld die elke Moerbeekse erkende vereniging gericht kan aanvragen. 

Het Subsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis – aanpassing (215 kB) vertrekt vanuit een duidelijke visie en richt zich op specifieke kosten die niet meer konden gerecupereerd worden omwille van de annulatie van een evenement. Ook kunnen verenigingen een compensatie ontvangen voor de terugbetaling van lidgelden. Het resterende budget wordt verdeeld volgens een puntensysteem.

Samengevat zijn de inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het vorige reglement:

  • Basissubsidie van € 125,00 i.p.v. € 500,00 waarvan alle kosten dienen verantwoord te worden.

    Motivatie. Het bedrag dat kan verdeeld worden is veel lager én een groot deel van de kosten die vorig jaar werden gemaakt, hebben ook dit jaar hun nut bewezen. De regel dat de eerste € 100,00 niet diende bewezen te worden, wordt niet weerhouden. Alle kosten dienen verantwoord te worden.
     
  • Aantal evenementen die zijn doorgegaan (al dan niet met beperkingen) wegen zwaarder door dan evenementen die werden afgelast ter beloning van het geleverde werk door de verenigingen.

    Motivatie. Veel verenigingen hebben immers extra inspanningen geleverd om hun activiteit toch coronaproof te laten doorgaan en dat mag beloond worden.

Alle verenigingen die minstens twee jaar actief zijn, en die hun reguliere werking in het gedrang hebben zien komen omwille van corona worden aangeraden een aanvraag te doen.

Aanvraag indienen

Aanvragen konden ingediend worden tot 14 februari 2022.

Vragen

Voor vragen i.v.m. de subsidie kan je per mail contact opnemen met vrijetijd@moerbeke.be