Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang

Speelpleinkalender

Prijzen kinderopvang

Speelpleinleiding worden

Thema's

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Alles Kids

Schooljaarkalender Alles Kids, Registreren, inschrijven en annuleren, prijzen en betaling, voor- en naschoolse opvang, schoolvakanties, dagindeling en activiteiten, leeftijdsgroepen, praktische afspraken

Op kamp

Bekijk het overzicht van crea- en sportkampen voor kinderen, kampvervoer jeugdverenigingen

Speelplein De Suikerspin

Speelpleinkalender, inschrijven en betaling, dagverloop, leeftijdsgroepen, praktische afspraken, speelpleinleiding worden, monitorenteam

Kinderoppasdienst Gezinsbond

Registreer bij de Gezinsbod voor een babysit of oppas voor je kind

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning adviseert het gemeentebestuur over het beleid rond kinderopvang