Heraanleg Kruispunt Den Uil – Statiestaat

Het gemeentebestuur plant fietsvoorzieningen aan te leggen in de Statiestraat, op het gedeelte tussen het kruispunt met de Ledestraat/Dorpvaart/Collemansbrug (kruispunt ‘Den Uil’) en het kruispunt met de Melkerijstraat (aansluiting op geplande fietssnelweg F41). Ook de herinrichting van het kruispunt ‘Den Uil’ zelf, maakt deel uit van de plannen.  

Specifieke aandacht dient daarbij uit te gaan naar een verbeterd op elkaar aansluiten van de fietsvoorzieningen die hier vanuit de verschillende kruispunttakken samenkomen en de veiligheid voor alle weggebruikers.

Het studiebureau, Sweco, werd hiervoor aangesteld. Aangezien het grootste deel van het projectgebied (Statiestraat/Ledestraat) deel uitmaakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), kan de gemeente subsidiëring aanvragen bij de provincie voor dit deel van de geplande fietsvoorzieningen. Hiervoor dient een een start- en projectnota opgemaakt te worden.

Procedure

Na voorbereidend werk van studiebureau werd een overlg gepleegd met alle actoren (o.a. provincie, mobiliteit Vlaanderen) en wordt er gewerkt in de volgende richting.

  • De parkeerstrook langs de Statiestraat zal verdwijnen om de mogelijkheid te bekomen om fietsinfrastructuur te voorzien. 
  • Voor kruispunt ‘Den Uil’ wordt de nieuw voorrang de verbinding Dorpvaart – Statiestraat voorgesteld.
  • Enkele fietspaden of dubbelrichtingfietspad in de Statiestraat zal bij een volgende meeting besproken worden.

Hieronder de situering van het projectgebied en een schetsontwerp van het huidig voorkeurscenario van herinrichting van ‘Den Uil’, dit is voorlopig en kan dus nog wijzigen.

Situering projectgebied

Situering-projectgebied-den-uil

Herinrichting kruispunt

Herinrichting-den-uil

Openingsuren

Omgeving