Herinrichting Kruispunt Den Uil en heraanleg Statiestaat

Het gemeentebestuur plant fietsvoorzieningen aan te leggen in de Statiestraat, op het gedeelte tussen het kruispunt met de Ledestraat/Dorpvaart/Collemansbrug (kruispunt ‘Den Uil’) en het kruispunt met de Melkerijstraat (aansluiting op geplande fietssnelweg F41). Ook de herinrichting van het kruispunt ‘Den Uil’ zelf, maakt deel uit van de plannen.  

Specifieke aandacht dient daarbij uit te gaan naar een verbeterd op elkaar aansluiten van de fietsvoorzieningen die hier vanuit de verschillende kruispunttakken samenkomen en de veiligheid voor alle weggebruikers.

Het studiebureau Sweco werd voor dit project aangesteld. 

Procedure

In het voorjaar van 2023 starten er werken in de Statiestraat waarbij ook het kruispunt Den Uil (ter hoogte van Statiestraat-Ledestraat-Dorpvaart-Collemansbrug) wordt heringericht. De werken worden in 2 fases uitgevoerd. 

Heraanleg Statiestraat

Bij de heraanleg van de Statiestraat worden onderstaande werken uitgevoerd:

  •  De nutsvoorzieningen die voor vervanging in aanmerking komen, worden vervangen. De andere leidingen worden verplaatst. De nutsmaatschappijen starten op donderdag 11 mei 2023. Het einde van deze werken is voorzien rond half juli. 
  • De betonplaten worden verwijderd en vervangen door asfalt.
  • Langs beide kanten van de Statiestraat komt een enkelrichtingsfietspad. De fietspaden worden 100% gesubsidieerd door de hogere overheid.
 

Herinrichting kruispunt Den Uil

  • De voorrangsregeling op het kruispunt Den Uil wordt aangepast waarbij Statiestraat-Dorpvaart wordt ingericht als voorrangsweg.  
  • Er komen ook veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt. 

Situering projectgebied

Openingsuren

Omgeving