Herinrichting Kruispunt Den Uil en heraanleg Statiestaat

Het gemeentebestuur plant fietsvoorzieningen aan te leggen in de Statiestraat, op het gedeelte tussen het kruispunt met de Ledestraat/Dorpvaart/Collemansbrug (kruispunt ‘Den Uil’) en het kruispunt met de Melkerijstraat (aansluiting op geplande fietssnelweg F41). Ook de herinrichting van het kruispunt ‘Den Uil’ zelf, maakt deel uit van de plannen.  

Specifieke aandacht dient daarbij uit te gaan naar een verbeterd op elkaar aansluiten van de fietsvoorzieningen die hier vanuit de verschillende kruispunttakken samenkomen en de veiligheid voor alle weggebruikers.

Het studiebureau Sweco werd voor dit project aangesteld. 

Procedure

In het voorjaar van 2023 starten er werken in de Statiestraat waarbij ook het kruispunt Den Uil (ter hoogte van Statiestraat-Ledestraat-Dorpvaart-Collemansbrug) wordt heringericht. De werken worden in 2 fases uitgevoerd. 

Heraanleg Statiestraat

Bij de heraanleg van de Statiestraat worden onderstaande werken uitgevoerd:

  •  De nutsvoorzieningen die voor vervanging in aanmerking komen, worden vervangen. De andere leidingen worden verplaatst. De nutsmaatschappijen starten op donderdag 11 mei 2023. Het einde van deze werken is voorzien rond half juli. 
  • De betonplaten worden verwijderd en vervangen door asfalt.
  • Langs beide kanten van de Statiestraat komt een enkelrichtingsfietspad. De fietspaden worden 100% gesubsidieerd door de hogere overheid.
 

Herinrichting kruispunt Den Uil

  • De voorrangsregeling op het kruispunt Den Uil wordt aangepast waarbij Statiestraat-Dorpvaart wordt ingericht als voorrangsweg.  
  • Er komen ook veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt. 

Situering projectgebied

Timing werken

Fase 1: heraanleg Statiestraat

Van 21 augustus tot 31 oktober 2023 wordt de Statiestraat, tussen de Melkerijstraat en de inrit van Okay, heraangelegd. Volgende werken worden uitgevoerd:

  • Nieuwe voetpaden
  • Fietspaden langs beide zijden van de baan
  • Heraanleg van de baan met asfalt
  • Groenaanleg daar waar het kan

Er is geen doorgang mogelijk voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt voorzien via Opperstraat, Terweststraat, Terwestvaart en Collemansbrug in beide richtingen. Ook fietsers moeten omrijden. Er is beperkte doorgang voor voetgangers tijdens de werken. 

Fietsers kunnen voortaan de aangepaste omleidingsroute volgen via Statiestraat, vervolgens de groene berm en Spoorwegstraat oversteken en de grintweg nemen naar Melkerijstraat én dit in beide richtingen. Wees voorzichtig en stap af waar nodig.

De vrachtwagenparking in de Spoorwegstraat is tijdelijk verhuisd naar de noordzijde van de Opperstraat (richting Terwest).

Okay blijft bereikbaar tijdens de werken via kruispunt Den Uil.

Omleidingsroute 

Omleidingsroute fietsers

Locatie vrachtwagenparking

Fase 2: herinrichting kruispunt Den Uil tot inrit Okay

Deze werken vangen aan na de uitvoering van fase 1. 

Openingsuren

Omgeving