Fietssnelwegen

Fietssnelwegen zijn afzonderlijke fietsroutes, bestemd voor woon-werk- en woon-schoolverkeer op grotere afstand. De snelwegen zijn doorgaans gelegen op routes, waar autoverkeer maximaal geweerd wordt. Vaak zijn deze snelwegen gelegen naast spoorlijnen en/of rivieren. Ze vormen directe verbindingen tussen steden.

De provincies hebben een uniforme bewegwijzering uitgewerkt, zodat deze snelwegen herkenbaar zijn en een eigen officieel statuut krijgen.

Doelgroep

De fietssnelwegen zijn bedoeld voor alle fietsers, maar richten zich voornamelijk op mensen die zich van huis naar het werk of van huis naar de school verplaatsen (en terug).

Locaties

In Moerbeke lopen 2 fietssnelwegen:

Onderhoud

Voor het regulier onderhoud van de fietssnelwegen krijgen we steun van de Provincie Oost-Vlaanderen via subsidies.

Logo Provincie Oost-Vlaanderen, fietssnelweg F41 en fietssnelweg F412

Openingsuren

Burgerzaken

Openingsuren