Contactformulier loket lokale economie

Uit de ondernemersbevraging ‘Quick Scan Lokale Economie’, die in het voorjaar van 2021 werd afgenomen, bleek dat 31% van de ondernemers in Moerbeke het bestaan van een algemeen aanspreekpunt voor ondernemers (bij de gemeente) erg belangrijk vinden. 46% van de ondernemers voegde daar bovendien aan toe dat ze regelmatige communicatie van de gemeente verwacht. De gemeente richt daarom met de gedeelde ambtenaar lokale economie een Loket Lokale Economie op.

Met het Loket Lokale Economie willen we één duidelijk contactadres naar voor schuiven waarop ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast willen we inzetten op het gericht communiceren naar onze ondernemers.

Ondernemer in Moerbeke met een vraag voor de gemeente? Stel ze hier!

Kom je liever langs? Onze gedeelde ambtenaar lokale economie is op dinsdag aanwezig in het gemeentehuis (Lindenplaats 7). Maak een afspraak via ondernemen@moerbeke.be. Andere dagen kan je op afspraak langsgaan bij dienst burgerzaken, zij maken voor jou een terugkomafspraak.

Openingsuren

Lokale economie